Blauw pleisterwerk

Blauw pleisterwerk, een mengsel van kalk, water en gips, heeft tot doel een gladde ondergrond maken voor het later aan te brengen behang. Het verdient aanbeveling de raaplaag en het blauw pleisterwerk op dezelfde dag te maken. Het pleistermateriaal dringt dan in de raaplaag en laat zich gemakkelijk glad pleisteren.

Verbruik: 0,3 kg (0,25 liter) per m².