Volières

Zilverzand wordt ook gebruikt als bodem materiaal in volières.