Betonzand

Betonzand

Voor het maken van kleine hoeveelheden beton hebben wij betonzand. Als er speciale eisen aan de beton worden gesteld of grote hoeveelheden nodig zijn, kan de betonspecie beter bij een betoncentrale worden besteld.

Toepassing

Het maken van kleine hoeveelheden beton voor bijvoorbeeld een fundering of vloer.

Mengverhouding

Voor het samenstellen van betonmortel heeft u een deel cement, twee delen betonzand en drie delen betongrind 4-32 nodig. Om een kuub betonspecie te maken heeft u 260 liter cement (13 zakken van 25 kg), plus 500 liter betonzand (30 zakken van 25 kg) plus 750 liter betongrind 4-32 (48 zakken van 25 kg) tenslotte 160 liter = 160 kg water nodig.

Meng eerst het zand en grind droog door elkaar. Vervolgens de cement toevoegen. Tenslotte het aanmaakwater toevoegen. Als er teveel water wordt toegevoegd, neemt de sterkte van de beton af.

Tips

 • Gebruik voor het mengen een vrije val betonmenger.
 • Dek het betonzand en grind af om vervuiling te voorkomen.
 • Maak de ondergrond een dag van tevoren goed nat, zodat deze niet teveel vocht uit de betonspecie zuigt. Wat kan leiden tot scheuren in het beton.
 • Breng de betonspecie met een maximale hoogte van een meter aan. Liefst zo laag als mogelijk in verband met spetters. Wanneer de afstand hoger is ontmengt de betonspecie.
 • Betonspecie moet na het aanbrengen worden verdicht, om de aanwezige lucht uit de specie te verdrijven. Dit kan door porren of het gebruik van trilnaalden (deze zijn te huur)
 • Verdicht de betonspecie in een regelmatig patroon.
 • Tril totdat het oppervlak gelijkmatig glanzend is.
 • Tril niet te lang op één plek, omdat de betonspecie dan ontmengd
 • Cement heeft water nodig om te verharden, dus verdamping van water aan de bovenzijde moet zo veel mogelijk worden voorkomen. U kunt hiervoor de specie afdekken met folie, de specie nathouden of een curing compound (vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert) aanbrengen met een nevelspuit. Voortijdige verdamping verhoogt de kans op scheurvorming of een minder duurzaam oppervlak.
 • Vers beton moet worden beschermd tegen regen en vorst.
 • Bij vorst of kans op vorst niet nabehandelen met water maar met curing compound.

Klik hier voor een verkooppunt bij u in de buurt.

Verpakking Gewicht
Betonzand per zak 25 kg
Betonzand per big bag ½m3 750 kg
Betonzand per big bag 1m3 1500 kg

Rekenhulp

Toepassing