Grind 4-8mm

Grind 4-8mm

Grind 4-8 is een fijne grindsoort. Deze grind wordt onder andere gebruikt als: filter en drainage grind en als vulstof voor het maken van fijne beton mortel.

Grind is een natuurlijk gerond gesteente. Door erosie breken stukken rots af. Deze stukken belanden dan in riviertjes. Het water transporteert de rots verder stroom afwaarts. Tijdens dit transport schuren en beuken de stenen tegen elkaar. De rotsblokken worden steeds kleiner. Als de kracht van de rivier afneemt zakken de steentjes naar de bodem.

Het grind wordt uit oude rivier afzettingen opgegraven, gewassen en gezeefd. Door het grind op bepaalde maten uit te zeven wordt het bruikbaar voor verschillende toepassingen.

Toepassingen

Filteren en draineren bij bronbemaling.

Storten van fijn beton.

Het aanleggen van tuinpaden.

Mengverhouding

Voor het bereiden van fijne betonmortel gebruik een deel cement, drie delen vloerzand en een of twee delen grind 4-8.

Tips

  • Gebruik voor het mengen een vrije val betonmenger.
  • Dek grind 4-8 af om vervuiling te voorkomen.
  • Breng de betonspecie met een maximale hoogte van een meter aan. Liefst zo laag als mogelijk in verband met spetters. Wanneer de afstand hoger is ontmengt de betonspecie.
  • Vers beton moet worden beschermd tegen regen en vorst.
  • Bij vorst of kans op vorst niet nabehandelen met water maar met curing compound.

Klik hier voor een verkooppunt bij u in de buurt.

Verpakking Gewicht
Grind 4-8mm per zak 25kg
Grind 4-8mm per big bag ½m3 800kg
Grind 4-8mm per big bag 1m3 1600kg

Rekenhulp

Toepassing