Grindzand

Grindzand

Bij grindzand is het zand en grind al voorgemengd. Het aandeel grind is lager dan bij constructie beton. Hiermee kan beton worden gemaakt waaraan geen constructieve eisen zijn gesteld, zoals een cementdekvloer die niet zwaar wordt belast.

Toepassing

Het maken van betonspecie waaraan geen constructieve eisen zijn gesteld

Mengverhouding

Voor het samenstellen van het betonmengsel voegt u op een kuub grindzand 262 kg cement toe en 135 liter = 135 kg water.

Tips

 • Gebruik voor het mengen een vrije val betonmenger.
 • Dek het grindzand af om vervuiling te voorkomen.
 • Maak de ondergrond een dag van tevoren goed nat, zodat deze niet teveel vocht uit de betonspecie zuigt. Wat kan leiden tot scheuren in het beton.
 • Breng de betonspecie met een maximale hoogte van een meter aan. Liefst zo laag als mogelijk in verband met spetters. Wanneer de afstand hoger is ontmengt de betonspecie.
 • Betonspecie moet na het aanbrengen worden verdicht, om de aanwezige lucht uit de specie te verdrijven. Dit kan door porren of het gebruik van trilnaalden (deze zijn te huur)
 • Verdicht de betonspecie in een regelmatig patroon.
 • Tril totdat het oppervlak gelijkmatig glanzend is.
 • Tril niet te lang op één plek, omdat de betonspecie dan ontmengd
 • Cement heeft water nodig om te verharden, dus verdamping van water aan de bovenzijde moet zo veel mogelijk worden voorkomen. U kunt hiervoor de specie afdekken met folie, de specie nathouden of een curing compound (vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert) aanbrengen met een nevelspuit. Voortijdige verdamping verhoogt de kans op scheurvorming of een minder duurzaam oppervlak.
 • Vers beton moet worden beschermd tegen regen en vorst.
 • Bij vorst of kans op vorst niet nabehandelen met water maar met curing compound.

Klik hier voor een verkooppunt bij u in de buurt.

Verpakking Gewicht
Grindzand per zak 25kg
Grindzand per big bag ½m3 750kg
Grindzand per big bag 1m3 1500kg

Rekenhulp

Toepassing